กระชายสกัด: ทานกระชายขาวจำนวนมาก ส่งผลเสียหรือไม่?

กระชายสกัด: ทานกระชายขาวจำนวนมาก ส่งผลเสียหรือไม่? แน่นอนว่า ถ้าคุณทานในปริมาณมาก ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดร้อนใน, เหงือกร่น, ใจสั่น เนื่องจากกระชายขาวมีฤทธิ์ร้อน แนะนำว่า ควรบริโภคในปริมาณที่พอดีจะดีกว่า หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนดีที่สุดค่ะ